La silsila Naqshbandiya Rajabiya

 • Sayyidouna Le Messager béni de Dieu MUHAMMAD MUSTAFÂ صلى الله عليه وسلم [571-632]
 • Sayyidouna Abû Bakr as-Siddîq رضي الله عنه [573 (env.) -634]
 • Sayyidouna Salmân al-Farisî [m.654] قدس الله سره
 • Mawlana Qasîm ibn Muhammad [650 – 725 (?)]
 • Mawlana Jâ’far as-Sâdiq g [699 – 765]
 • Mawlana Bâyazîd al-Bistâmî g [777-848]
 • Mawlana Abû’l-Hasan al- Kharaqānî g [963-1033]
 • Mawlana Abû Ali Fârmadî g [1010-1084]
 • Mawlana Yûsuf Hamadânî g [1049-1140]
 • Mawlana Abdul Khâliq Ghujdawânî g [1179-1220] .
 • Mawlana Muhammad Ârif Rîwgarî g [m. 1237]
 • Mawlana Mahmûd Anjîr Faghnawî g [m.1286]
 • Mawlana Ali Râmîtanî g [m. 1315-1321]
 • Mawlana Muhammad Baba Samâsî g [m.1335] .
 • Mawlana Sayyid Amîr Kulâl g [1281 – 1370]
 • Mawlana Bahâuddîn Shâh Naqshband g [1318-1389] .
 • Mawlana Alâuddîn Attâr g [m.1400].
 • Mawlana Yâqub Charkhî g [m.1447]
 • Mawlana Ubaydullah Ahrâr g [1404 – 1490]
 • Mawlana Muhammad Zâhid g [m.1529]
 • Mawlana Dervish Muhammad Imkenegî g [m. 1562]
 • Mawlana Khwâjagî Muhammad Imkenegî g [1512-1600]
 • Mawlana Muhammad Bâqi Billâh g [1564-1603]
 • Mawlana Imâm Rabbânî Ahmad Fârûqî Sirhindî g [1564 – 1624]
 • Mawlana Muhammad Mâsûm Sirhindî g [1599 – 1668]
 • Mawlana Muhammad Sayfuddîn Sirhindî g [1639 – 1684]
 • Mawlana Sayyid Nûr Muhammad Badâyûnî g [m. 1722]
 • Mawlana Mirzâ Mazhar Jân-i Jânân g [1701-1781]
 • Mawlana Abdullah Dahlawî g [1743 – 1824]
 • Mawlana Mawlânâ Khâlid-i Baghdâdî g [1779 – 1827]

 • Mawlana ʿĪsā Kurdī Shāfiʻī Naqshbandī [1831-1912]
 • Mawlana Muhammad Amīn Kurdī Naqshbandī [1852-1926]
 • Mawlana Muhammad Amīn Kuftāro Naqshbandī Khālidī [1875-1938]
 • Mawlana Ahmad Kuftāro Naqshbandī [1915-2004]
 • Mawlana Rajab Dib [1931-2016]
 • Mawlana Mohammad Rajab Dib [1953-]